093-8-115-115098-8-115-115


093-8-115-115098-8-115-115


Загальноклінічні дослідження

 • Аналізи крові

  1001 Антирезусні антитіла (непряма проба Кумбса) 1002 Визначення ретикулоцитів 1003 Гемолізини 1004 Група крові та резус фактор 1005 Загальний аналіз крові (автоматизований 19 показників + ШОЕ) 1006 Розгорнутий аналіз крові (автоматизований 19 показників + ШОЕ +ручна лейкоформула)

 • Аналізи сечі

  1021 Аналіз сечі за Зимницьким 1022 Аналіз сечі за Нечипоренком 1023 Білок в сечі (добова сеча) 1024 Загальний аналіз сечі 1025 Мікроальбумінурія 1026 Цукор сечі (добова сеча) 1027 Білок Бенс-Джонса (сеча)  

 • Аналізи калу

  1041 Аналіз калу на приховану кров 1042 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших 1043 Виявлення кальпротектину (hCp) (стул-тест, якісне виявлення) 1044 Зішкріб на яйця гостриків (ентеробіоз) 1045 Копрограма 1046 Виявлення гемоглобіну та трансферину у калі (якісне виявлення) 1047 Виявлення гемоглобіну, трансферину, кальпротектину та лактоферину (стул-тест, якісне виявлення) 1048 Кальпротектин (кал, кількісне визначення) 1049 Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших методом PARASEP

Біохімічні дослідження

 • Білковий обмін

  2001 Альбумін 2002 Білкові фракції 2003 Загальний білок 2004 Кліренс ендогенного креатиніну (проба Реберга) 2005 Креатинін 2006 Креатинін в сечі (добова сеча) 2007 Сечова кислота 2008 Сечова кислота в сечі (добова сеча) 2009 Сечовина 2010 Сечовина в сечі (добова сеча) 2011 Азот сечовини 2012 Цистатин С

 • Вуглеводневий обмін

  2021 Глікований гемоглобін HbA1с (Bio-Rad) 2022 Глюкоза крові 2023 Глюкотолерантний тест (триразове визначення) 2024 Глюкотолерантний тест (дворазове визначення) 2025 Індекс НОМА (діагностика інсулінорезистентності) 2026 Інсулін 2027 С-пептид 2030 Лептин 2031 Фруктозамін  

 • Гострофазові показники та інші дослідження

  2041 Антистрептолізин - О (кількісне визначення) 2043 Ревматоїдний фактор (РФ) (кількісне визначення) 2045 С-реактивний білок (кількісне визначення) 2047 Тимолова проба 2048 Церулоплазмін 2049 Серомукоїди 2050 Прокальцитонін  

 • Електороліти і мінерали

  2061 Калій 2062 Кальцій 2063 Кальцій іонізований 2064 Магній 2065 Мідь 2066 Натрій 2067 рН крові 2068 Фосфор неорганічний 2069 Хлор 2070 Цинк

 • Комплексні дослідження

  9208 Ниркові проби (сечовина, сечова кислота, креатинін) 9209 Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін + фракції, загальний білок, ЛДГ, ГГТ) 9211 Ревмопроби (РФ, С-РБ, АСЛ - О) кількісне визначення 9213 Електроліти (K+, Na) 9214 Електроліти (К, Na, іСа)  

 • Ліпідний обмін

  2081 Аполіпопротеїн А1 2082 Аполіпопротеїн В 2083 Ліпідний обмін (ЛВЩ, ЛНЩ, ЛДНЩ, тригліцериди, холестерин) 2084 Тригліцериди 2085 Холестерин 2087 Ліпопротеїди високої щільності (HDL) 2090 Ліпопротеїди низької щільності (LDL)  

 • Обмін заліза

  2101 Залізо 2102 Трансферрин 2103 Феритин  

 • Пігментний обмін

  2210 Білірубін загальний 2211 Білірубін (фракційно) 2212 Білірубін (прямий)  

 • Ферменти

  2301 Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 2302 Амілаза 2303 Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 2304 Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ) 2305 Креатинкіназа (СК) 2306 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) 2307 Ліпаза 2308 Лужна фосфатаза 2309 Панкреатична амілаза 2310 Панкреатична еластаза (кал) 2311 Холінестераза  

 • Діагностика і контроль остеопорозу

  2402 Остеокальцин 2403 Паратгормон

 • Діагностика і контроль анемії

  2110 Залізозв’язуюча здатність сировотки загальна
  2111 Залізозв’язуюча здатність сировотки ненасичена
  2112 Насичення трансферину залізом
  2113 Фолієва кислота (фолат)
  2114 Ціанокобаламін (вітамін В-12)

Гормони

 • Інші гормони та метаболіти

  3001 Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 3003 Інсулін-подібний фактор росту-І 3006 Кортизол 3007 Кортизол в сечі 3008 Соматотропний гормон (СТГ) 3010 Гастрин  

 • Оцінка функції щитоподібної залози

  3005 Кальцитонін 3101 Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 3102 Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) 3103 Тиреоглобулін 3104 Тиреотропний гормон (ТТГ) 3105 Тироксин вільний (Т4 віл.) 3106 Тироксин загальний (Т4 заг.) 3107 Трийодтиронін вільний (Т3 віл.) 3108 Трийодтиронін загальний (Т3 заг.) 3109 Антитіла до рецепторів ТТГ (anti-TSHR)  

 • Статеві гормони

  3002 Антимюллерів гормон 3200 Андростендіон 3201 17-оксипрогестерон (17-ОПГ) 3202 Дегідроепіандростерон - сульфат (ДГЕА - сульфат) 3203 Естрадіол (Е 2) 3204 Естріол вільний (Е 3) 3205 Індекс вільного тестостерону 3206 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 3207 Прогестерон (Пг) 3208 Пролактин (Прл) 3209 Секс-стероїд-зв'язуючий глобулін (ССЗГ) 3210 Тестостерон вільний (ТС віл.) 3211 Тестостерон загальний (ТС заг.) 3212 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 3213 Інгібін В 3214 Дигідротестостерон 3215 Макропролактин  

Пренатальна діагностика

 • І триместр вагітності

  3301 Бета-хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГ) при вагітності 3302 Подвійний тест (РАРР-А + бета-ХГ віл ) Immulite 3303 Пренатальний скринінг І триместру (FTS 2.8, розробник Astraia Software GmbH) 3304 РАРР-А 3305 Пренатальний скринінг І триместру (програма PRISCA) 3332 Подвійний тест (РАРР-А + бета-ХГ віл ) Roche  

 • ІІ триместр вагітності

  3310 Альфафетопротеїн (АФП) при вагітності 3311 Плацентарний лактоген 3313 Пренатальний скринінг ІІ триместру (програма Ssdwlab 5) 3314 Плацентарний фактор росту (PLGF) 3315 Пренатальний скринінг ІІ триместру (програма PRISCA)  

 • Статеві гормони

  3002 Антимюллерів гормон 3200 Андростендіон 3201 17-оксипрогестерон (17-ОПГ) 3202 Дегідроепіандростерон - сульфат (ДГЕА - сульфат) 3203 Естрадіол (Е 2) 3204 Естріол вільний (Е 3) 3205 Індекс вільного тестостерону 3206 Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 3207 Прогестерон (Пг) 3208 Пролактин (Прл) 3209 Секс-стероїд-зв'язуючий глобулін (ССЗГ) 3210 Тестостерон вільний (ТС віл.) 3211 Тестостерон загальний (ТС заг.) 3212 Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 3213 Інгібін В 3214 Дигідротестостерон 3215 Макропролактин  

Інфекційні захворювання

 • Інфекційний мононуклеоз

  4001 Антитіла Ig G до нуклеарних антигенів (анти-ЕBNA Ig G) 4002 Антитіла Ig G до ранніх антигенів (анти-EA IgG) 4003 Антитіла Ig M до вірусу Епштейн-Барра (анти ЕBV-VCA Ig M) 4004 Антитіла IgG до вірусу Епштейн -Барра ( анти EBV-VCA Ig G) 4005 ПЛР. Вірус Епштейн-Барра (зішкріб, сеча, мокротиння) 4006 ПЛР. Вірус Епштейн-Барра (кров)  

 • Інші інфекції

  4101 Антитіла Ig G до Bordetella pertussis (кашлюк) 4105 Антитіла Ig G до вірусу Varicella zoster 4106 Антитіла Ig G до вірусу кору 4110 Антитіла Ig М до Bordetella pertussis (кашлюк) 4112 Антитіла Ig М до вірусу Varicella zoster 4113 Антитіла до Chlamidia pneumoniaе (Ig G) 4114 Антитіла до Chlamidia pneumoniaе (Ig М) 4115 Антитіла до Mycoplasma pneumoniaе (Ig G) 4116 Антитіла до Mycoplasma pneumoniaе (Ig М) 4120 ПЛР Mycoplasma pneumoniaе (мокротиння) 4121 ПЛР. Chlamidia pneumonia (мокротиння) 4122 ПЛР. Вирус Varicella zoster (зішкріб) 4123 ПЛР. Вирус Varicella zoster (кров, ліквор) 4124 Антитіла Ig М до вірусу кору 4125 Вірус кліщового енцефаліту (антитіла Ig G) 4126 Вірус кліщового енцефаліту (антитіла Ig M - якісне визначення) 4129 ПЛР. Вірус кліщового енцефаліту (TBEV) (кліщ, кров), якісне визначення 4134 Антитіла Ig G до дифтерії 4135 Антитіла Ig G до збудника правця (Tetanus toxoid) 4136 Кліщові інфекції, мультиплекс: вірус кліщового енцефаліту, бореліоз, анаплазмоз, ерліхіоз (Tick-borne encephalitis virus (TBEV), Borrelia burgdorferi sl, Anaplasma Phagocitophillum, Ehrlichia chaffencis/E.muris), кліщ, плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення  

 • Герпес

  4021 Антитіла Ig G до вірусу герпеса 1 тип (НSV 1 Ig G) 4022 Антитіла Ig G до вірусу герпеса 1/2 тип (НSV 1/2 Ig G) 4023 Антитіла Ig G до вірусу герпеса 2 тип (НSV 2 Ig G) 4025 Антитіла Ig М до вірусу герпеса 1 тип (НSV 1 Ig М) 4026 Антитіла Ig М до вірусу герпеса 1/2 тип (НSV 1/2 Ig М) 4027 Антитіла Ig М до вірусу герпеса 2 тип (НSV 2 Ig М) 4028 ПЛР. Вірус герпеса 6 тип (кров, ліквор) 4029 ПЛР. Вірус герпеса 7 тип (кров, ліквор) 4030 ПЛР. Вірус звичайного герпеса 1/2 тип, без типування (зішкріб, сеча, мокротиння) 4031 ПЛР. Вірус звичайного герпеса 1/2 тип, без типування (кров) 4032 ПЛР. Вірус звичайного герпеса 1/2 тип, з типуванням (зішкріб, сеча, мокротиння) 4033 ПЛР. Вірус звичайного герпеса 1/2 тип, з типуванням (кров) 4034 Авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу 2 типу  

 • Комплексні дослідження

  9425 ТORCH - інфекції IgM без краснухи (токсоплазмоз IgМ, цитомегаловірус IgМ, герпес 1/2 IgМ) 9426 ТORCH - інфекції IgG без краснухи (токсоплазмоз IgG, цитомегаловірус IgG, герпес 1/2 IgG) 9427 ТORCH - інфекції (токсоплазмоз IgG+IgМ, краснуха IgG+IgМ, цитомегаловірус IgG+IgМ, герпес 1/2 IgG+IgМ ) 9428 ТORCH - інфекції IgG + IgМ без краснухи (токсоплазмоз IgG+IgМ, цитомегаловірус IgG+IgМ, герпес 1/2 IgG+IgМ ) 9429 ТORCH - інфекції (токсоплазмоз IgМ, краснуха IgМ, цитомегаловірус IgМ, герпес 1/2IgМ ) 9430 ТORCH - інфекції (токсоплазмоз IgG, краснуха IgG, цитомегаловірус IgG, герпес 1/2IgG )  

 • Токсоплазмоз

  4071 Авідність антитіл Ig G до Toxoplasma gondii 4072 Антитіла Ig G до Toxoplasma gondii (Тохо Ig G) 4073 Антитіла Ig М до Toxoplasma gondii (Тохо Ig М) 4074 ПЛР. Токсоплазма (кров)  

 • Туберкульоз

  4091 Загальні антитіла до збудника туберкульозу (АТ к tbk) 4092 ПЛР. Мікобактерія туберкульозу (мокротиння) 4093 Квантіфероновий тест (діагностика латентної форми туберкульозу)  

 • Хелікобактеріоз

  4201 Антитіла до Helicobacter pylori Ig А 4202 Антитіла до Helicobacter pylori (сумарні) 4203 Виявлення антигенів Helicobacter pylori (стул-тест, якісне виявлення) 4204 ПЛР. Helicobacter pylori (кал, біоптат слизової шлунка), якісне визначення 4205 Антитіла до Helicobacter pylori Ig M 4206 Антитіла до Helicobacter pylori Ig G  

 • Цитомегаловіруcна інфекція

  4051 Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (СМV Ig G) 4052 Антитіла Ig М до цитомегаловірусу (СМV Ig М) 4053 ПЛР. Цитомегаловірус (зішкріб, сеча, мокротиння) 4054 ПЛР. Цитомегаловірус (кров) 4055 Авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу  

 • Краснуха

  4251 Антитіла Ig G до збудника краснухи (Rub Ig G ) 4252 Антитіла Ig M до збудника краснухи (Rub Ig M ) 4253 ПЛР. Вірус краснухи 4254 Авідність антитіл Ig G до вірусу краснухи (Rub Ig G)  

 • Бореліоз

  4102 Антитіла Ig G до Borrelia burgdorferi 4111 Антитіла Ig М до Borrelia (burgdorferi,afzelii,garinii) 4128 ПЛР. Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. Garinii) якісне визначення (кліщ, кров) 4131 Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, р83, р39, BmpA, р31 OspA, р30, р25, OspC, р21, р19, р17 (метод Western Blot) 4132 Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, р83, р39, BmpA, р31 OspA, р30, р25, OspC, р21, р19, р17 (метод Western Blot) 4133 Комплекс Бореліоз IgM, IgG (антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, р83, р39, BmpA, р31 OspA, р30, р25, OspC, р21, р19, р17; антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, р83, р39, BmpA, р31 OspA, р30, р25, OspC, р21, р19, р17) метод Western Blot  

 • Паразитарні інфекції

  4103 Антитіла Ig G до Echinococcus granulosus 4107 Антитіла Ig G до опісторхів 4108 Антитіла Ig G до токсокарів 4109 Антитіла Ig G до трихінел 4117 Аскарида - Ig G 4118 Виявлення антигенів лямблій в калі (стул-тест, якісне виявлення) 4119 Лямблії (сумарні антитіла) 4140 Глистові інвазії (Ascaris lumbricoides, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР 4141 Гельмінтози у дітей (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), якісне визначення ДНК методом ПЛР 4142 Протозойні кишкові інвазії (Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica), якісне визначення ДНК методом ПЛР 4143 Аскарида (Ascaris spp.), якісне визначення ДНК методом ПЛР 4144 Лямблії (антитіла Ig M)

 • ВІЛ

  4301 Скринінгове дослідження на антитіла ВІЛ1/2 та антиген р24 ВІЛ1

 • Коронавірус

  4312 Антитіла Ig M до коронавірусу 4313 Антитіла Ig G до коронавірусу 4315 ПЛР. Коронавірус (SARS-COV-2) 4317 Антитіла Ig G до S-RBD коронавірусу SARS-CoV-2 (кількісне визначення) 4318 Лабораторний індикатор прогнозу перебігу COVID-19 (нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення, NLR) 4319 Розгорнутий аналіз крові + Лабораторний індикатор прогнозу перебігу COVID-19 (нейтрофільно-лімфоцитарне співвідношення, NLR)

Урогенітальні інфекції

 • Гарднерельоз

  5001 ПЛР. Гарднерела (Gardnerella vaginalis) зішкріб, сеча  

 • Гонорея

  5005 ПЛР. Гонококк (Nisseria gonorrhoeae) зішкріб, сеча 5006 Культуральний метод виявлення Nesseria gonorrhoeae (In Tray)

 • Кандидоз

  5010 Дослідження на кандидоз + антибіотикограма 5011 ПЛР. Кандида (Candida albicans) зішкріб, сеча, мокротиння 5012 ПЛР.Кандида (Candida albicans+crusei+glabrata) зішкріб, сеча, мокротиння  

 • Мікоплазмоз, уреаплазмоз

  5101 ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) зішкріб, сеча 5102 ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis) зішкріб, сеча 5103 ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum) зішкріб, сеча 5104 Посів на мікоплазму, уреаплазму (DUO) 5105 Посів на мікоплазму, уреаплазму species (urealit/parvum) (IST 2) з антибіотикограмою 5106 Посів на мікоплазму, уреаплазму (з чутливістю до антибіотиків) та супутні інфекції (кандида, гарднерела, трихомонада) Myco Well  

 • Папіломавірусна інфекція

  5153 ПЛР. Папіломавірус людини тип 16,18 (високої онкогенності), зішкріб 5154 ПЛР. Папіломавірус людини тип 16,18,33,35,39,45 (високої онкогенності), зішкріб 5155 ПЛР. Папіломавірус людини тип 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 (високої і середньої онкогенності, генотипування), зішкріб 5156 ПЛР. Папіломавірус людини (НРV 31,56,59,52,58,66 ), зішкріб 5157 ПЛР. Папіломавірус людини (НРV 33,35,39,45), зішкріб 5158 ПЛР. Папіломавірус людини тип 6,11,16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 (всі типи), зішкріб 5159 ПЛР. Папіломавірус людини тип 6,11 (низької онкогенності), зішкріб 5165 ПЛР. Папіломавірус 28 типів (19 високоонкогенних: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82 і 9 низькоонкогенних: 6,11,40,42,43,44,54,61,70) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб  

 • Сифіліс

  5201 Антитіла сумарні до Treponema pallidum  

 • Трихомоніаз

  5221 Культуральний метод виявлення Trichomonas vaginalis (IN POUCH) 5222 ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis), зішкріб, сеча  

 • Хламідіоз

  5231 Антитіла Ig А, G до Chlamidia trachomatis 5232 Антитіла Ig G до Chlamidia trachomatis 5233 Антитіла Ig А до Chlamidia trachomatis 5234 Антитіла Ig М до Chlamidia trachomatis 5235 Антитіла Ig М, А, G до Chlamidia trachomatis 5236 ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), зішкріб, сеча  

 • Інші дослідження

  5242 Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту методом ПЛР 5245 Скринінг урогенітального біоценозу + ВПЛ 14 типів (Bacteria spp, C. albicans, C. glabrata, C. krusei, U. parvum, U. urealyticum, M. hominis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Chl. trachomatis, M. genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis; (HPV-14 типів), якісне визначення методом ПЛР  

Гепатити

 • Вірусний гепатит D

  6002 ПЛР. Вірус гепатита D (кров)

 • Вірусний гепатит G

  6011 ПЛР. Вірус гепатита G (кров)

 • Вірусний гепатит А

  6021 Антитіла Ig M до HAV 6022 ПЛР. Вірус гепатита А (кров) 6024 Антитіла к HAV сумарні (IgA+IgM+IgG)  

 • Вірусний гепатит В

  6101 HbsAg 6103 HbеAg 6104 Антитіла Ig G до Hbcor Ag 6105 Антитіла Ig M до Hbcor Ag 6106 Антитіла до HbsAg (Ig G) 6107 Антитіла до HbеAg (Ig G) 6109 ПЛР. Вірус гепатиту В (кров, якісний показник, Real-Time) 6110 ПЛР. Вірус гепатиту В (кров, кількісне визначення) 6111 Антитіла сумарні до Hbcor Ag (Anti-Hbcor)  

 • Вірусний гепатит С

  6201 Антитіла Ig М до HCV 6203 Антитіла до HCV (сумарні) 6204 Генотипування HCV (RT-PCR)(1а,1b, 2, 3, 4, 5, 6) 6205 Імуноблотинг до білків HCV (підтверджуючий аналіз) 6209 ПЛР. Вірус гепатиту С (кров, якісний показник, Real-Time) 6211 Інтерлейкин 28В (IL28B) методом ПЛР 6212 ПЛР. Вірус гепатиту С (кількісне визначення)  

Цитологічні і бактеріологічні дослідження

 • Бактеріологічні дослідження

  1301 Аналіз виділень на наявність дисбіозу вагіни 1302 Бак.посів грудного молока 1303 Бак.посів еякуляту 1304 Бак.посів жовчі 1305 Бак.посів калу на дисбактеріоз 1306 Бак.посів матеріалу зі слизової оболонки зіву 1307 Бак.посів матеріалу зі слизової оболонки носу 1308 Бак.посів матеріалу зі слизової оболонки ока 1309 Бак.посів матеріалу із вуха 1310 Бак.посів матеріалу із рани 1311 Бак.посів мокротиння 1312 Бак.посів на патогенний стафілококк 1313 Бак.посів секрету передміхурової залози 1314 Бак.посів сечі 1315 Бак.посів урогенітальних виділень 1316 Бак.посів сечі (експрес-метод) 1317 Бак.посів на Streptococcus agalactiae (стрептокок групи В)  

 • Цитологічні дослідження

  1201 Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.) 1202 Аналіз виділень урогенітального тракту (чол.) 1203 Аналіз на демодекс 1204 Аналіз секрету передміхурової залози (без масажу простати) 1211 Мікроскопія сечостатевого тракту (діти) 1212 Онкоцитологія 1213 ПАП-тест 1216 Цитоморфологічне дослідження урогенітального мазка (жін.) 1221 Назоцитограма 1222 Цитологічне дослідження виділень молочної залози/пунктату (на склі) 1223 Фарингоцитограма 1225 Рідинна цитологія ПАП-тест (HURO PATH) з автоматизованим скринінгом, кількісною оцінкою препарату та оцінкою цитолога

Алергологічна діагностика

 • Пилкові алергени

  7201 Ig E до алергенів амброзії звичайної 7202 Ig E до алергенів берези бородавчастої 7203 Ig E до алергенів золотушника 7204 Ig E до алергенів лободи 7206 Ig E до алергенів полину звичайного 7207 Ig E до алергенів тимофіївки лугової 7208 Ig E до алергенів тополі тригранної  

 • Побутові алергени

  7301 Ig E до алергенів гуски (пір’я) 7302 Ig E до алергенів качки (пір’я) 7303 Ig E до алергенів кішки (епітелій) 7304 Ig E до алергенів кліща домашнього пилу Dermatophagoides farinae 7305 Ig E до алергенів кліща домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus 7306 Ig E до алергенів курки (пір’я) 7307 Ig E до алергенів пилу домашнього 7308 Ig E до алергенів собаки (епітелій) 7310 Ig E домашній пил мікс 1 (кліщ Dermatophagoides pteronyssinus, кліщ Dermatophagoides farinae, тарган) 7311 Ig E мікс кліщі (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Euroglyphus maynei, Dermatophagoides microceras, Acarus siro, Lepidoglyhus destructor, Tyrophagus putreus, Glycophagus domesticus)

 • Харчові алергени

  7401 Ig E до алергенів альфа-лактальбуміну 7402 Ig E до алергенів апельсину 7403 Ig E до алергенів арахісу 7404 Ig E до алергенів бета-лактоглобуліну 7405 Ig E до алергенів вівсяного борошна 7406 Ig E до алергенів волоського (грецького) горіху 7407 Ig E до алергенів гречаного борошна 7408 Ig E до алергенів житнього борошна 7409 Ig E до алергенів казеїна 7410 Ig E до алергенів картоплі 7411 Ig E до алергенів коров’ячого молока 7412 Ig E до алергенів крабу 7413 Ig E до алергенів кукурудзяного борошна 7414 Ig E до алергенів кунжуту 7415 Ig E до алергенів курячого м’яса 7416 Ig E до алергенів лісового горіху 7417 Ig E до алергенів лимону 7418 Ig E до алергенів лосося 7419 Ig E до алергенів мигдалю 7420 Ig E до алергенів моркви 7421 Ig E до алергенів пшеничного борошна  7422 Ig E до алергенів рису 7423 Ig E до алергенів свинини 7424 Ig E до алергенів селери 7425 Ig E до алергенів соєвих бобів 7426 Ig E до алергенів томатів 7427 Ig E до алергенів тріски 7428 Ig E до алергенів яєчного білка 7429 Ig E до алергенів яєчного жовтка 7430 Ig E до алергенів яблука 7431 Ig E до алергенів яловичини 7432 Ig E до алергенів глютену 7433 Ig E до алергенів полуниці 7434 Ig E до алергенів меду 7435 Ig E до алергенів какао

 • Грибкові алергени

  7501 Ig E до алергенів Alternaria tenuis 7502 Ig E до алергенів Aspergillus fumigatus 7503 Ig E до алергенів Penicillium notatum

 • Анестетики

  7601 Специфічні Ig E до артикаїну/ультракаїну 7602 Специфічні Ig E до лідокаїну/асилокаїну 7603 Специфічні Ig E до прокаїну/новокаїну 7604 Специфічні Ig E до мепівакаїну/полокаїну

 • Інші алергени

  7701 Ig E до латексу
  7702 Ig E до отрути медоносної бджоли

Інші дослідження

 • Імунологічні дослідження

  7011 Імуноглобулін Е 7015 Антитіла до гліадину (Ig G) 7016 Антитіла до гліадину (Ig А) 7017 Діаміноксидаза (ДАО) 7018 Триптаза 7019 Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) 7021 Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази 7022 Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази  

 • Аутоімунні порушення

  7101 Антимікросомальні антитіла 7102 Антимітохондріальні антитіла 7103 Антинуклеарні антитіла (ANA) 7104 Антиспермальні антитіла 7105 Антитіла до дво-ланцюгової ДНК (anti-dsDNA) 7106 Антитіла до мікросомів печінки, нирок (LKM) 7107 Антитіла до одно-ланцюгової ДНК 7108 Антитіла до фосфоліпідів Ig G 7109 Антитіла до фосфоліпідів Ig М 7112 Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) 7113 Антитіла до цитрулінового віментину (A-MCV) 7114 Аутоантитіла до В-2-глікопротеїду, IgM 7115 Аутоантитіла до В-2-глікопротеїду, IgG 7116 Аутоантитіла до В-2-глікопротеїду, IgА 7117 Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM 7118 Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG 7119 Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА 7121 LE клітини

 • Згортаюча система крові

   1060 D-димер 1061 Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 1062 Вовчаковий антикоагулянт 1063 Коагулограма 1064 Протромбіновий час + міжнародне нормалізоване відношення 1065 Тромбіновий час 1066 Фібриноген

 • Мікологічні дослідження

  1051 Мікроскопія лусочок шкіри, волосся, нігтів
  1053 Посів на патогенні гриби (14 видів) з чутливістю роду Candida spp., Aspergillus spp. до протигрибкових препаратів

 • Онкомаркери

  3401 Альфафетопротеїн (АФП) 3402 Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 3403 Бета-хоріонічний гонадотропін людини (бета-ХГ) 3404 Індекс ROMA 3405 Нейрон-специфічна енолаза (NSE) 3406 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) 3407 Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 3408 Онкомаркер яєчників (СА 125) 3409 Онкомаркер яєчників НЕ-4 3410 Простат специфічний антиген 3411 ПСА вільний/ПСА загальний 3412 Раково-ембріональний антиген (РЕА) 3413 СА 72-4 (шлунок, ШКТ) 3414 Онкомаркер CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) 3416 Бета-2-мікроглобулін (В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) 3417 Онкомаркер підшлункової залози та ШКТ (СА-50) 3421 Онкомаркер шлунку (СА 242)  

 • Серцеві маркери

  2501 Гомоцистеїн 2502 Креатинфосфокіназа МВ-фракція 2503 Тропонін І 2504 NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)

 • Вітаміни

  2071 Вітамін D (25-ОН вітамін D загальний)

 • Генетичні дослідження

  7120 ПЛР. Лактазна недостатність (ген МСМ6) 7122 Генетика чоловічого безпліддя. Генотипування за AZF локусом( AZFa, AZFb, AZFc) 7124 Антиген HLA B27, методом ПЛР 7126 Генетичний ризик розвитку раку молочної залози та яєчників (2 поліморфізми BRCA1) 7129 Генетичний ризик розвитку раку простати (BRCA1 3 поліморфізми, BRCA2 1 поліморфізм) 7130 Генетичний ризик розвитку хвороби Жильбера (UGT1A1), методом ПЛР  

Комплексні обстеження

 • Комплекси загальні

  9101 Діагностика гіперпаратиреозу (паратгормон, фосфор, кальцій іонізований, вітамін D загальний)  9102 Комплекс № 1 - ЗБ ( Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Амілаза, Магній)
  9103 Комплекс № 30 Передопераційний (Група крові та резус фактор, Глюкоза крові, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Білірубін (фракційно), Загальний білок, Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Сечовина, Сечова кислота, Креатинін, Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Протромбіновий час + міжнародне нормалізоване відношення, Тромбіновий час, Фібриноген, Тригліцериди, Холестерин, Антитіла сумарні до Treponema pallidum, HbsAg, Загальний аналіз крові)  9104 Комплекс № 31 Здоров'я печінки (Розгорнутий аналіз крові, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, Білірубін (фракційно), Загальний білок, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Альбумін, Лужна фосфатаза, HbsAg, Антитіла до HCV (сумарні))
  9105 Комплекс № 35 Стаціонарне обстеження №1 (Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі, Глюкоза крові, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Білірубін загальний, Лужна фосфатаза, Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Креатинін, Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Протромбіновий час + міжнародне нормалізоване відношення, Тромбіновий час, Фібриноген) 9106 Комплекс № 36 Стаціонарне обстеження №2 (Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі, Глюкоза крові, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Лужна фосфатаза, Білірубін (фракційно), Сечовина, Сечова кислота, Креатинін, Загальний білок, Альбумін, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності)
  9107 Комплекс № 44 Проблеми зайвої ваги (Глюкоза крові, Глікований гемоглобін HbA1с (Bio-Rad), Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Лужна фосфатаза, Альбумін, Білок загальний, Білірубін (фракційно), Тиреотропний гормон (ТТГ), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО), Тироксин вільний (Т4 вільн.), Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-сульфат), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Пролактин, Тестостерон загальний (ТС загал.), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Естрадіол (Е2)
  9108 Комплекс № 46 Здоров'я чоловіка (Глюкоза крові, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, Тиреотропний гормон (ТТГ), Секс-стероїд-зв'язуючий глобулін (ССЗГ), Тестостерон загальний (ТС загал.), ПСА заг./ПСА вільн., Індекс вільного тестостерону  9109 Комплекс № 47 (Загальний аналіз крові, Загальний аналіз сечі, Глюкоза крові, Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), Протромбіновий час + міжнародне нормалізоване відношення, Тромбіновий час, Фібриноген, Група крові та резус фактор, HbsAg (експрес-тест), Бак.посів сечі
  9111 Комплексне лабораторне обстеження загальне (Розгорнутий аналіз крові, Тиреотропний гормон (ТТГ), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО), Глюкоза крові, Глікований гемоглобін HbA1с (Bio-Rad), Індекс НОМА, Інсулін, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, Альбумін, Білок загальний, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Креатинін, С-реактивний білок (напівкількісний), Білірубін (фракційно), Кальцій, HbsAg, Антитіла до HCV (сумарні)  9112 Комплексне лабораторне обстеження мінімальне (Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Білірубін (фракційно), Загальний білок, Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Сечовина, Сечова кислота, Креатинін, Глюкоза крові, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, Кальцій, Магній, Фосфор неорганічний, Залізо, Трансферрин, Ревматоїдний фактор (РФ) (напівкількісний), Антистрептолізин - О (напівкількісний), С-реактивний білок (напівкількісний) 9113 Комплексне лабораторне обстеження для чоловіків (Розгорнутий аналіз крові, Загальний аналіз сечі, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Білірубін (фракційно), Загальний білок, Лактатдегідрогеназа (ЛДГ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Сечовина, Сечова кислота, Креатинін, Глюкоза крові, Ліпопротеїди фракційно, Тригліцериди, Холестерин, Кальцій, Магній, Фосфор неорганічний, Залізо, Трансферрин, Ревматоїдний фактор (РФ) (напівкількісний), Антистрептолізин - О (напівкількісний), С-реактивний білок (напівкількісний), Коагулограма, HbsAg, Антитіла Ig G до Hbcor Ag, Антитіла до HbsAg (Ig G), Антитіла до HCV (сумарні), Антитіла сумарні до Treponema pallidum, Тиреотропний гормон (ТТГ), АТТГ, ПСА/ПСА віл., Антитіла до дволанцюгової ДНК
  9114 Комплексне лабораторне обстеження для жінок (розгорнутий аналіз крові, загальний аналіз сечі, АЛТ, АСТ, лужна фосфатаза, білірубін фракційно, загальний білок, ГГТ, ЛДГ, сечовина, сечова кислота, креатинін, глюкоза крові, ліпопротеїди фракційно, тригліцериди, холестерин, кальцій, магній, фосфор неорганічний, залізо, трансферрин, РФ, АСЛ-О, С-РБ, коагулограма, HbsAg, антитіла Ig G до Hbcor Ag, антитіла до HbsAg (Ig G), антитіла до HCV (сумарні), антитіла сумарні до Treponema pallidum, ТТГ, АТТГ, пролактин, антитіла до дволанцюгової ДНК, антитіла до фосфоліпідів Ig G, антитіла до фосфоліпідів Ig M, токсоплазмоз Ig G, краснуха Ig G, цитомегаловірус Ig G, герпес 1/2 Ig G)  9115 Check-up базовий універсальний (Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди дуже низької щільності (VLDL), Ліпопротеїди високої щільності (HDL), Ліпопротеїди низької щільності (LDL), Коефіцієнт атерогенності, Глюкоза крові, Кальцій, Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.), Креатинин крові, Розгорнутий аналіз крові)
    

 • Комплекси біохімічні

  9201 Біохімічний скринінг (Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Лужна фосфатаза, Білірубін (фракційно), Креатинін, Сечовина)  9202 Біохімічний скринінг розширений (Глюкоза крові, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, Альбумін, Білок загальний, Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Лужна фосфатаза, Білірубін (фракційно), Сечовина, Сечова кислота, Креатинін)  9203 Комплекс № 32 метаболічний (Глюкоза крові, Тригліцериди, Холестерин, Ліпопротеїди високої щільності (ЛВЩ), Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛДНЩ ), Ліпопротеїди низької щільності (ЛНЩ), Коефіціент атерогенності, Інсулін, С-пептид, Білок загальний, Сечова кислота)  9204 Комплекс № 33 порушення вуглеводневого обміну (Глюкоза крові, Інсулін, С-пептид, Глікований гемоглобін HbA1с, Індекс НОМА)  9205 Комплекс № 37 скринінг анемії (Залізо, Ферритин, Трансферрин)

 • Комплекси гормональні

   9301 Комплекс № 11 (Тиреотропний гормон (ТТГ), Трийодтиронін загальний (Т3 заг.), Тироксин загальний (Т4 заг.)) 9302 Комплекс № 12 (Тиреотропний гормон (ТТГ), Трийодтиронін вільний (Т3 віл.), Тироксин вільний (Т4 віл.)) 9303 Комплекс № 12-а (Антитіла до тиреопероксидази (АТПО), Тиреотропний гормон (ТТГ), Трийодтиронін вільний (Т3 віл.), Тироксин вільний (Т4 віл.)) 9304 Комплекс № 13 (Антитіла до тиреопероксидази (АТПО), Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.) 9305 Комплекс № 14 (Антимікросомальні антитіла, Тиреотропний гормон (ТТГ), Тироксин вільний (Т4 віл.) 9306 Комплекс № 16 (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Пролактин (Прл), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)) 9307 Комплекс № 16-а (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Прогестерон (Пг), Пролактин (Прл), Тестостерон загальний (ТС заг.), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Естрадіол (Е 2)) 9308 Комплекс № 20 (Антимікросомальні антитіла, Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО), Тиреотропний гормон (ТТГ)) 9309 Комплекс № 38 аутоімунні порушення щитоподібної залози (Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ), Антитіла до тиреопероксидази (АТПО), Тиреотропний гормон (ТТГ), Тиреоглобулін) 9310 Комплекс № 45 репродуктивне здоров я жінки (Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Прогестерон (Пг), Пролактин (Прл), Секс-стероїд-зв'язуючий глобулін (ССЗГ), Тестостерон загальний (ТС заг.), Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Естрадіол (Е 2), Індекс вільного тестостерону 9311 Комплекс № 7 - статеві гормони l фази (Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), Лютеїнізуючий гормон (ЛГ), Естрадіол (Е 2), Пролактин (Прл), Тестостерон загальний (ТС заг.)) 9312 Комплекс № 8 - статеві гормони весь цикл: ФСГ (7,14 день ОМЦ), ЛГ (7,14 день ОМЦ), естрадіол (7,14 день ОМЦ), пролактин (21 день ОМЦ), тестостерон загальний (21 день ОМЦ), прогестерон (21 день) 9313 Комплекс №17 (Прогестерон (Пг), Пролактин (Прл), Секс-стероїд-зв'язуючий глобулін (ССЗГ), Тестостерон загальний (ТС заг.), Індекс вільного тестостерону) 9318 Комплекс №18 діагностика гіперандрогенії (17-оксипрогестерон (17-ОПГ), Тестостерон загальний (ТС заг.), Секс-стероїд-зв'язуючий глобулін (ССЗГ), Індекс вільного тестостерону) 9319 Комплекс №18-а діагностика гіперандрогенії (17-оксипрогестерон (17-ОПГ), Тестостерон загальний (ТС заг.), Секс-стероїд-зв'язуючий глобулін (ССЗГ), Індекс вільного тестостерону, егідроепіандростерон - сульфат (ДГЕА - сульфат))

 • Комплекси інфекційні

  9401 Антитіла до гельмінтів (Антитіла Ig G до опісторхів, Антитіла Ig G до токсокарів, Антитіла Ig G до трихінел, Аскарида - Ig G) 9402 Антитіла до гельмінтів розширений (Антитіла Ig G до опісторхів, Антитіла Ig G до токсокарів, Антитіла Ig G до трихінел, Аскарида - Ig G, Антитіла Ig G до Echinococcus granulosus, Лямблії (сумарні антитіла)) 9403 Дослідження на наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом методом ПЛР (ПЛР.Chlamidia trachomatis, ПЛР. Mycoplasma genitalium, ПЛР.Mycoplasma hominis, ПЛР. Ureaplasma species (urealit/parvum), ПЛР. Neisseria gonorrhoeae, ПЛР. Trichomonas vaginalis) 9404 Комплекс № 1 чол ( Аналіз виділень урогенітального тракту (чол.), Посів на мікоплазму, уреаплазму (DUO), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis) 9405 Комплекс № 1 жін ( Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), Посів на мікоплазму, уреаплазму (DUO), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis)) 9407 Комплекс № 15 гепатити А,В,С ( Антитіла Ig M до HAV, HbsAg, Антитіла Ig M до Hbcor Ag, Антитіла до HCV (сумарні)) 9408 Комплекс № 19 жін (Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), Посів на мікоплазму, уреаплазму (DUO), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), Гарднерела (Gardnerella vaginalis), Бак.посів урогенітальних виділень) 9409 Комплекс № 1-а жін (Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), Посів на мікоплазму, уреаплазму (DUO), Антитіла Ig G до Chlamidia trachomatis) 9410 Комплекс № 2 чол (Аналіз виділень урогенітального тракту (чол.), Посів на мікоплазму, уреаплазму species (urealit/parvum) (IST 2) з антибіотикограмою, ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis)) 9411 Комплекс № 2 жін (Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), Посів на мікоплазму, уреаплазму species (urealit/parvum) (IST 2) з антибіотикограмою, ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis)) 9412 Комплекс № 23 (Антитіла Ig G до токсокарів, Аскарида - Ig G, Лямблії (сумарні антитіла)) 9413 Комплекс № 24 (Антитіла Ig G до опісторхів, Антитіла Ig G до токсокарів, Антитіла Ig G до трихінел, Аскарида - Ig G, Лямблії (сумарні антитіла)) 9415 Комплекс № 26 (ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum)) 9416 Комплекс № 27 (ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum), ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis), Бак.посів урогенітальних виділень) 9417 Комплекс № 28 (ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum), ПЛР. Гарднерела (Gardnerella vaginalis), Бак.посів урогенітальних виділень) 9418 Комплекс № 2-б жін (Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), Посів на мікоплазму, уреаплазму species (urealit/parvum) (IST 2) з антибіотикограмою, ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Папіломавірус людини тип 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 (високої і середньої онкогенності, генотипування)) 9420 Комплекс № 40 скринінг інфекційних гепатитів (HbsAg, Антитіла Ig M до HAV, Антитіла до HCV (сумарні), Аланінамінотрансфераза (АЛТ), Аспартатамінотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ), Лужна фосфатаза) 9421 Комплекс № 5 чол (Аналіз виділень урогенітального тракту (чол.), ПЛР. Гонококк (Nisseria gonorrhoeae), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis)) 9422 Комплекс № 5 жін (Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), ПЛР. Гонококк (Nisseria gonorrhoeae), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis)) 9423 Комплекс № 6 чол (Аналіз виділень урогенітального тракту (чол.), ПЛР. Гонококк (Nisseria gonorrhoeae), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis), ПЛР. Вірус звичайного герпеса 1/2 тип, ПЛР. Цитомегаловірус, ПЛР. Папіломавірус людини тип 16,18) 9424 Комплекс № 6 жін (Аналіз виділень урогенітального тракту (жін.), ПЛР. Гонококк (Nisseria gonorrhoeae), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma genitalium), ПЛР. Мікоплазма (Mycoplasma hominis), ПЛР. Уреаплазма species (urealit/parvum), ПЛР. Хламідія (Chlamidia trachomatis), ПЛР. Трихомонада (Trichomonas vaginalis), ПЛР. Вірус звичайного герпеса 1/2 тип, ПЛР. Цитомегаловірус, ПЛР. Папіломавірус людини тип 16,18) 9433 Комплекс ''Гемотрансмісивні інфекції'' (HbsAg, Антитіла до HCV (сумарні), Антитіла сумарні до Treponema pallidum, Скринінгове дослідження на антитіла ВІЛ1/2 та антиген р24 ВІЛ1)  

 • Комплекси онкологічні

  9314 Комплекс № 41 онкологічний жіночий (Тиреоглобулін, Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9), Онкомаркер яєчників (СА 125), Раково-ембріональний антиген (РЕА))  9315 Комплекс № 42 онкологічний жіночий розширений (Тиреоглобулін, Онкомаркер молочної залози (СА 15-3), Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9), Онкомаркер яєчників (СА 125), Раково-ембріональний антиген (РЕА), Онкомаркер яєчників НЕ-4)  9316 Комплекс № 43 онкологічний чоловічий (Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9), СА 72-4 (шлунок, ШКТ), Простат специфічний антиген, Раково-ембріональний антиген (РЕА), Альфафетопротеїн (АФП))  

 • Комплекси алергологічні

  7005 Визначення інгаляційних алергенів Ig E (№2) (Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, пилок вільхи, пилок берези, пилок ліщини, пилок дуба, пилок тимофіївки, пилок жита, полин, подорожник, шерсть кішки, шерсть коня, шерсть собаки, епідерміс морської свинки, шерсть хом’яка, шерсть кролика, Pen. notatum, Cladosp. herbarum, Asp. fumigatus, Alternaria alternata) (метод Western Blot) 7007 Визначення побутових алергенов (Ig Е , 8 типів: : домашній пил, епітелій собаки, D.Pteron, D.Farinae, гуска (пір’я), курка (пір’я), качка (пір’я), епітелій кішки) 7008 Визначення харчових алергенів (Ig E 20 типів: лісовий горіх, арахіс, грецький горіх, мигдаль, молоко, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, казеїн, картопля, селера, морква, помідор, тріска, краб, апельсин, яблуко, пшеничне борошно, житнє борошно, кунжут, соя) 7009 Визначення харчових алергенів (Ig Е ,16 типів: апельсин, лимон, гречане борошно, вівсяне борошно, пшеничне борошно, житнє борошно, рис, кукурудзяне борошно, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, лосось, білки коров’ячого молока, яловичина, свинина, куряче м’ясо, соєві боби) 7012 Комплексне визначення алергенів: ''Педіатричний комплекс'' (Ig E Der. pteronyssinus, Der. Farinаe, тимофіївки лугової, полину звичайного, епітелій кішки, епітелій собаки, домашнього пилу, Alternaria tenuis, молоко, альфа-Lactoalbumin, β-Lactoglobulin, глютену, білок курячого яйця, жовток курячого яйця, соя, морква, картопля, пшеничне борошно, лісовий горіх, арахіс, свинини, яловичини)
  7023 Комплекс «Анестетики» (специфічні IgE до: артикаїну/ультракаїну, лідокаїну/асилокаїну, мепівакаїну/полокаїну, прокаїну/новокаїну)

Made with